แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาศเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒