แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

 วันที่ 2 เมษายน 2562 นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 , นายสุรเชษฐ ขวดหรีม รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ) , นายวรรณพงศ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายวิศวกรรม) และ นางเพ็ญพรรณ ขาวศิริ หัวหน้างานสารสนเทศแขวงฯ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กรวยยางจราจรเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาล จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)