แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนแก่ประชาชนผู้เดินทางบนทางหลวงในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงฯ เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด