แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

“ ...ในนามของตัวแทนผู้บริหารกรมทางหลวง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทุกๆท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลา อุทิศตน ให้บริการพี่น้องประชาชนผู้เดินทางอย่างเต็มกำลัง

พร้อมทั้งได้น้อมนำแนวทางในการปฏิบัติงานจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ส่งผลให้การเดินทางของประชาชน เกิดความสะดวกและปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้

ในวาระขึ้นปีใหม่ของไทยในปีนี้ ผมขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง คิดสิ่งใดสมความปรารถนาตลอดไป

ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ทุก ๆ ท่านครับ ”

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
อธิบดีกรมทางหลวง
17 เมษายน 2562