แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนที่ 33 ขอประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ระหว่างดำเนินการรื้อถอน Launcher Truss บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ระหว่าง กม.86+297 - กม.87+647 (ช่วงคลองไผ่-ลำตะคอง) ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรเป็นบางส่วนชั่วคราวเพื่อดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 5-8 และ วันที่ 13-14 สิ่งหาคม 2562 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน, ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน

#ขออภัยในความไม่สะดวก

#กรมทางหลวง

#สายด่วนกรมทางหลวง1586