แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และผู้ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้าง เกี่ยวกับการดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินกรมทางหลวงหลังจากที่โครงการฯแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกัน ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา

#กรมทางหลวง

#สายด่วนกรมทางหลวง1586