แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

โทร : 044-242047,083-7395412 FAX : 044 - 245383

E-mail: doh10nm2@gmail.com

หน้าหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ดำเนินกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน ประจำปี 2562 (Big Cleaning Day)
โดยร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานแขวงฯ
และบริเวณพื้นที่โดยรอบ